الّلهُــــــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَـــــــــرَجْ

پایگاه اطلاع رسانی
استاد محمد باقر حیدری کاشانی

داستان مقبل اصفهانی_محمد شمسا

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_داستان_مقبل اصفهانی_محرم_عاشورا_محتشم کاشانی
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب هفتم محرم

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_محرم_مسجد جمکران_یا ابا عبدالله
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب ششم محرم

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_محرم_مسجد جمکران_یا ابا عبدالله
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب پنجم محرم

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_محرم_مسجد جمکران_یا ابا عبدالله
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب چهارم محرم/ سلوک مهاجرانه

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_محرم_جمکران_مهدویت_سلوک مهدوی_امام حسین
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب سوم محرم/ سلوک سابقانه

محرم_یا ابا عبدالله_امام حسین_مهدویت_حیدری کاشانی_جمکران_زیارت ناحیه مقدسه
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب دوم محرم/سلوک مهاجرانه

محرم_یا ابا عبدالله_امام حسین_مهدویت_حیدری کاشانی_جمکران_زیارت ناحیه مقدسه
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب اول محرم/ سلوک پیامبرانه

محرم_یا ابا عبدالله_امام حسین_مهدویت_حیدری کاشانی_جمکران_زیارت ناحیه مقدسه
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

نهضت ستیز با قارون صفتان9

اقتصاد_مهدویت_رانت خواری_مفاسد اقتصادی_حدود الهی-_حیدری کاشانی
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

نهضت ستیز با قارون صفتان8

اقتصاد_مهدویت_رانت خواری_مفاسد اقتصادی_حدود الهی-_حیدری کاشانی
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید