الّلهُــــــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَـــــــــرَجْ

پایگاه اطلاع رسانی
استاد محمد باقر حیدری کاشانی

گلستان شهدای اصفهان

سخنرانی_مذهبی_دعای ندبه_حیدری کاشانی_اصفهان_هیئئت رزمندگان اسلام_25آبان
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

هیئت محبین ولایت همدان3

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_همدان_صفر_هیئئت محبین
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

هیئت محبین ولایت همدان

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_همدان_صفر_هیئئت محبین
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

هییئت محبین ولایت همدان 1

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_همدان_صفر_هییئت محبین ولایت
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب عاشورا

محرم_یا ابا عبدالله_امام حسین_مهدویت_حیدری کاشانی_جمکران_زیارت ناحیه مقدسه
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب نهم دهه اول محرم

محرم_یا ابا عبدالله_امام حسین_مهدویت_حیدری کاشانی_جمکران_زیارت ناحیه مقدسه
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب هشتم دهه اول محرم

محرم_یا ابا عبدالله_امام حسین_مهدویت_حیدری کاشانی_جمکران_زیارت ناحیه مقدسه
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب سیزدهم محرم/ مکتب الصادق

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_محرم_دهه دوم_مکتب الصادق_تهران
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب دوازدهم محرم/ مکتب الصادق

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_محرم_دهه دوم_مکتب الصادق_تهران
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید

شب یازدهم محرم/ مکتب الصادق

سخنرانی_مذهبی_حیدری کاشانی_محرم_دهه دوم_مکتب الصادق_تهران
برای پخش فایل صوتی کلیک کنید