سایت رسمی استاد حیدری کاشانی
 • سخنرانی های ایام فاطمیه96

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی مسجد هزار ساله زواره فاطمیه 96

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی مسجد هزار ساله زواره فاطمیه 96

 • سخنرانی های ایام فاطمیه96 شب دوم زواره

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی مسجد هزار ساله زواره موضوع شرح صدر فاطمیه 96

  سخنرانی استاد حیدری کاشانی مسجد هزار ساله زواره موضوع شرح صدر فاطمیه 96

 • هیئت شهدای گمنام نوش آباد

  هیئت شهدای گمنام نوش آباد شب دوم فاطمیه۹۶ سخنران: استاد حیدری کاشانی

  هیئت شهدای گمنام نوش آباد شب دوم فاطمیه۹۶ سخنران: استاد حیدری کاشانی