الّلهُــــــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَـــــــــرَجْ

پایگاه اطلاع رسانی
استاد محمد باقر حیدری کاشانی

سخنرانی شب اول/مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب دوم/مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب سوم/ مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب چهارم / مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب پنجم / مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب ششم / مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب هفتم / مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب هشتم / مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب تاسوعا / مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام

سخنرانی شب عاشورا / مهدیه رشت

سخنرانی_مذهبی_محرم_حیدری کاشانی_مهدیه رشت_گیلان_هییت رزمندگان اسلام