الّلهُــــــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَـــــــــرَجْ

پایگاه اطلاع رسانی
استاد محمد باقر حیدری کاشانی

هفدهمین شب بیست و پنجمین دوره طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی دینی

شهرکرد-استادحیدری کاشانی-مبانی-عقیدتی-اعتقادی-طرح تقویت-شبهه زدایی دینی

هفدمین شب بیست و پنجمین دوره طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی دینی

شهرکرد-استادحیدری کاشانی-مبانی-عقیدتی-اعتقادی-طرح تقویت-شبهه زدایی دینی